nginx log

Jak dostosować logi dla serwera nginx w systemie debian 9

Wprowadzenie

Administracja serwerem to nie tylko wstępna konfiguracja usług. Obejmuje to również nadzorowanie tych usług i zapewnienie, że działają one tak płynnie, jak to możliwe. Jednym z najważniejszych źródeł wiedzy dla administratorów są pliki dziennika, które zawierają informacje o zdarzeniach systemowych.

W przypadku serwera WWW, takiego jak Nginx, dzienniki zawierają cenne informacje o każdej próbie uzyskania dostępu do zasobów za pośrednictwem serwera WWW. Każdy odwiedzający witrynę i obraz, widoczny lub pobrany plik jest skrupulatnie rejestrowany w dziennikach. Gdy wystąpią błędy, zostaną one również zapisane w dziennikach. Znacznie łatwiej jest pracować z plikami dziennika, które są dobrze skonstruowane.

W tym przewodniku przyjrzymy się, jak wykorzystać moduł logowania Nginx. Skonfigurujemy osobne pliki dziennika dla różnych bloków serwera, a następnie dostosujemy wyniki rejestrowania. Dodamy również dodatkowe informacje o żądaniach (w tym przykładzie samouczka, czas potrzebny na dostarczenie żądania) do dziennika dostępu, poza tym, co zawiera Nginx domyślnie.

Czytaj dalej “Jak dostosować logi dla serwera nginx w systemie debian 9”