Nieustanna walka o klienta sprawia, że większość stron internetowych wspiera się zewnętrznymi narzędziami w celu zbierania statystyk, profilowania czy też szybszej formy kontaktu.
O ile instalacja zewnętrznego kodu nie jest problemem, o tyle przy kilkunastu narzędziach robi nam się spory bałagan, strona ma do przetworzenia o wiele większa ilość kodu a my przestajemy nad tym panować.
Dodatkowo może wydarzyć się tak, że po aktualizacji oprogramowania jeden z plików gdzie dodaliśmy kod nam się nadpisze, a dowiemy się o tym dopiero w momencie sprawdzenia danego narzędzia.

Tagi są kluczowe dla sprzedawców e-commerce. Na przykład Google Analytics ma tagi stron i tagi e-commerce. Google AdWords ma tagi konwersji. Facebook zawiera tagi zaangażowania i konwersji.

Taki jest cel Google Tag Manager – zarządzanie tagami i umieszczanie ich w jednym kodzie JavaScript na wszystkich stronach. Pozwala to uniknąć bałaganu związanego z lawiną tagów. Minimalizuje to również ryzyko utraty tych tagów podczas przeprojektowywania i aktualizacji oprogramowania.

Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google umożliwia podmiotom uruchamianie tagów JavaScript w jednej centralnej lokalizacji. Menedżer tagów Google zawiera domyślnie wiele tagów dostawców. Należą do nich natywne tagi Google, takie jak na zrzucie ekranu poniżej.

Menedżer tagów Google zawiera wiele tagów dostawców, w tym usługi Google:

google tag manager

Zawiera również wiele tagów stron trzecich:

GTM zawiera też wiele tagów firm zewnętrznych, niezwiązanych z Google.

Dodawanie tagu

Jako przykład wyjaśnię, jak zastąpić obecny tag Google Analytics, aby uruchamiał się w Menedżerze tagów Google.

  1. Upewnij się, że fragment kodu GTM znajduje się na wszystkich stronach witryny. Znajdź instrukcje w Menedżerze tagów Google, klikając identyfikator kontenera w prawym górnym rogu, rozpoczynający się od “GTM”.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania Menedżera tagów Google, przejdź do identyfikatora kontenera w prawym górnym rogu, zaczynającym się od “GTM”.

Instrukcje zostaną wyświetlone po kliknięciu identyfikatora kontenera:

2) Przejdź do sekcji “Zmienne” po lewej stronie Menedżera tagów Google.

Dodaj nową zmienną do GTM, klikając Zmienne zdefiniowane przez użytkownika> Nowe .
Wybierz “Ustawienia Google Analytics” jako typ zmiennej i wpisz swój identyfikator usługi Google Analytics. Kliknij “Włącz funkcje reklam displayowych”, jeśli to konieczne.
3) Przejdź do sekcji “Tagi” po lewej stronie Menedżera tagów Google.

Dodaj tag Google Analytics do Menedżera tagów Google, klikając “Nowy”.

  • Nazwij tag “Tag strony GA”
  • Jako typ tagu wybierz “Universal Analytics”.
  • Wybierz “Widok strony” jako typ ścieżki.
  • Wybierz “Ustawienia Google Analytics”  jako zmienną ustawień.
  • W sekcji “Wyzwalanie” wybierz “Wszystkie strony”, co oznacza, że ​​tag będzie uruchamiany na wszystkich stronach, na których znajduje się kontener GTM.

Skonfiguruj Menedżera tagów Google dla konta Google Analytics.

4) Opublikuj swoją pracę, klikając “Wyślij” w prawym górnym rogu strony

5) Użyj Google Analytics w czasie rzeczywistym, aby sprawdzić, czy działa GTM. 

Szybkie spojrzenie na raport w czasie rzeczywistym w Google Analytics pokazuje odwiedziny w Twojej witrynie, które potwierdzają, że GTM uruchamia tag Universal View. Możesz kliknąć wiele stron swojej witryny, a następnie przejść do raportowania treści w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że Twoje działania są raportowane.
Użyj Google Analytics w czasie rzeczywistym, aby potwierdzić działanie Menedżera tagów Google.

Ulepszone Analytics

Menedżer tagów Google może usprawnić raportowanie Google Analytics poza sesjami, odsłonami i transakcjami. Sam GTM nie zgłosi zaawansowanych danych, ale może przesłać dane do Google Analytics za pośrednictwem śledzenia zdarzeń i innych raportów. Rozważ te przykłady:

  • Kliknięcia na promocje na stronie głównej. Określ, które promocje mają najwięcej kliknięć i jak generują konwersje.
  • Odtworzenia wideo. Skorzystaj z wbudowanych tagów śledzenia wideo YouTube w Menedżerze tagów Google
  • Zgłaszanie błędów z przesyłania formularzy , takich jak logowanie i rejestracja do newslettera

Jak widać google tag manager to bardzo zaawansowane i jednocześnie proste narzędzie – wystarczy pamiętać o dodaniu jednego kodu javascript na witrynie a reszte działań wykonywać na stronie GTM.
Polecam zapoznanie sie z nim i używanie na codzień – możemy w ten sposób nie tylko uprościć obsługę wszystkich zewnętrznych narzędzi, ale też mieć wgląd i możliwość personalizacji bez konieczności zmiany samego kodu witryny.Friday, April 27, 2018« Powrót