Jak wykonać podstawowe operacje dla serwera vps?

Jak wykonać podstawowe operacje dla serwera vps?

Podstawowe operacje na serwerze wykonujemy w panelu Virtualizor pod adresem: https://panelvps.uphost.pro:4083

W panelu tym możemy zrestartować serwer, wyłączyć go, uruchomić, zmienić hasło do konta root, przejrzeć statystyki za ostatnie dni.

1. Opcja odpowiada infmację na temat naszego serwera. Wyświetla nazwę obrazu iso jaki jest zainstalowany na serwerze.

2. Opcja odpowiada rozruch naszego systemu w niej znajdziemy 3 opcje
– Start /Stop serwera
– Restart
-Wyłączenie zasilania serwera
Po wykonaniu operacji zostaniemy powiadomieni o jej poprawnym wykonaniu.

3. Tutaj możemy zweryfikować status naszego serwera wyświetla się informacja o jego stanie ONLINE/OFFLINE oraz adres IP przypisany do serwera.

4. Ta opcja wyświetla nam aktualną datę.

5. Tutaj możemy zmienić hostname naszego serwera.

6. Tutaj zmieniamy hasło root do serwera.

7. Tutaj możemy przejrzeć przypisane IP do serwera jak i w podanej zakładce możemy ustawić główny adres IP który ma zostać przypisany do serwera.

8. Tutaj możemy włączyć dodatkowe moduły do serwera typu: Tun/Tap,Fuse,IPIP,IPGRE,NFS

9. Podana opcja daje nam możliwość zalogowania awaryjnego poprzez jave bądź przeglądarkę html5 do serwera. W przypadku braku odpowiedzi na ssh daje nam podgląd co się dzieje na serwerze.

10. Tutaj możemy zreinstalować nasz serwer na wybrany przez nas system.
Na serwerze VPS można samodzielnie zainstalować system CentOS 5,6,7(32 lub 64 bit), Debian 5,6,7,8,9(32 i 64 bit) , Ubuntu od 12.04 do 16.10 , Fedora 23 oraz suse 13.1
Ważna uwaga:
Reinstalacja wiąże się z utratą wszystkich danych!. Nie ma możliwości ich odzyskania.

11. Tutaj możemy Dokonać instalacji gotowego panelu administracyjnego za pomocą jednego kliknięcia.

12. Tutaj możemy wykonać kopię zapasową naszego serwera. Standardowo kopie są robione przez nas z poziomu panelu można dokonać samodzielnie kopii. Po wykonaniu kopii zostaje wysłane powiadomienie na e-mail przypisany do panelu.

13. Tutaj możemy wygenerować zdalny dostęp do serwera za pomocą vnc do łączenia z zewnętrznym programem. Opcja bardzo przydatna jeśli nie chcemy udostępniać komuś danych root serwera. Sesja połączenia jest przypisywana na 60 minut.

14. tutaj możemy wprowadzać gotowe skonfigurowane opcje na serwer vps przygotowane przez nas, inaczej mówiąc gotowe przepisy. Podana opcja nie jest obecnie dostępna.

15. Tutaj możemy podejżeć statystyki zurzycia serwera 

16. Tutaj możemy podejżeć listę działających procesów na serwerze bez konieczności logowania się do ssh serwera.

17. Tutaj możemy podejżeć usługi pracujące na serwerze typu exim, apache, httpd, directadmin.

18. Tutaj możemy podejżec logi serwera czy serwer pracuje poprawnie oraz odpowiada na usługi typu ssh oraz ping.

19. Tutaj możemy podejżeć logi operacji które zostały wykonane przez osobę zalogowaną do panelu zarządzania serwerem.

20. Tutaj możemy podejżeć informację na temat ostrzeżeń o przekroczonych zasobach typu ram,dysk bądź cpu system aktualizuje statystyki co 8 minut.

21. Tutaj możemy zlecić czasowe wyłączenie /włączenie bądź restart  serwera o określonej godzinie. Podajemy godzinę  oraz operację która w danym okresie ma zostać wykonana, zadanie które określiliśmy zostanie przez nas wykonane o ustalonej godzinie.

22. Tutaj możemy podejżeć zadania zlecone do wykonania na serwerze oraz ich aktualny status.

23. Panel wyświetla nam szczegóły dotyczące zurzycia zajętości dyskowej jak i cpu które jest liczone w czasie rzeczywistym.

24. Panel wyświetla szczegółowe informację na temat transferu w okresie miesiąca.

25. Panel wyświetla nam miesięczne zurzycie wykorzystanego transferu przychodzącego jak i wychodzące.

Tagi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.