Konfiguracja poczty e-mail na iOS

Konfiguracja poczty e-mail na iOS

Przed rozpoczęciem konfiguracji będziesz potrzebował nazwy serwera poczty wychodzącej i przychodzącej.
Nazwa serwera poczty jest identyczna jak nazwa serwera – aby ją sprawdzić zaloguj się do panelu klienta, wybierz z górne Menu “Usługi”–> “Moje usługi” i pod daną usługą będzie podana jej nazwa.

Przykładowa nazwa serwera to vpsxxx.uphost.pro

Aby skonfigurować klienta poczty na ios:

1.Otwieramy klienta poczty mail i w pierwszym koku wybieramy “Inne”:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podajemy nazwę konta , pełen adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie opis konta:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Podajemy nazwę hosta ( czyli nazwę serwera sprawdzaną na początku wpisu) oraz użytkownika poczty przychodzącej (prosimy pamiętać, że nazwa użytkownika to pełny adres e-mail):

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Podajemy nazwę hosta oraz użytkownika poczty wychodzącej (prosimy pamiętać, że nazwa użytkownika to pełny adres e-mail):

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Podczas próby połączenie z serwerem, może wystąpić błąd autoryzacji certyfikatu SSL ( certyfikat jest typu wildcard, wystawiony dla *.uphost.pro), prosimy użyć opcji “Wyświetl szczegóły” i zatwierdzić certyfikat w prawym górnym rogu ekranu.

Tagi: